Jak funguje VoIP

Z WikiVoIP

Uskutečnění VoIP hovoru je teoreticky možné pouze s jednoduchým zařízením, kdy se spojí dvě koncová VoIP zařízení skrze spojovací médium. V praxi se však pro VoIP volání užívá řada dalších mezičlánků a zařízení rozšiřujících funkčnost a dostupnost nejrůznějších VoIP služeb.

Pro pochopení principu přenosu hlasu skrze internet si popišme jednotlivá zařízení:


VoIP Řídící a zprostředkující zařízení

Řídící a zprostředkující zařízení jsou jednotky, které obstarávají technickou stránku hovoru, jako je vyhledávání volaného přístroje, řízení kvality datového toku atd. S většinou řídících a zprostředkujících zařízení se běžný uživatel vůbec nedostane do styku, ani s nimi nemusí nijak pracovat. Je povinností VoIP poskytovatele, aby zajistil funkčnost těchto zařízení. Jsou to například:

  • VoIP brána
  • SIP proxy server
  • Komunikační server
  • Konferenční jednotka MCU


VoIP Koncová zařízení

Koncovým zařízením se pro účely VoIP míní nejen hardwarové telefony, ale i software, který umí skrze VoIP komunikovat. Koncové zařízení je v podstatě jediná část VoIP, kde je na zákazníkovi, aby se rozhodl, která varianta mu nejvíce vyhovuje. Koncové zařízení může mít v zásadě tři podoby:

  • IP telefony – Nejběžnější řešení do kanceláří i domovů. Hardwarový IP telefon vypadá i pracuje obdobně jako klasický přístroj pevné linky.
  • Softwarové telefony – Časté a levné řešení VoIP telefonie. VoIP telefon v tomto případě nemá hmatatelnou podobu, jde o program ve stolním počítači, notebooku, PDA, tabletu či mobilním telefonu, který má vlastnosti umožňující volání přes internet.
  • VoIP adaptéry – VoIP adaptér je obdoba VoIP brány a jedná se o zařízení umožňující používat k volání přes internet starý analogový přístroj pevné linky. Protože VoIP adaptér převádí analogový hlas do digitální podoby a naopak, je za koncové zařízení v tomto případě považován právě VoIP adaptér a nikoli samotný telefon.


VoIP Médium

Médium přenáší data mezi koncovými zařízeními. Médium musí mít stanovená tzv. VoIP kritérie sítě, která určují, zda je médium technicky schopné zajistit VoIP hovor. Médiem mohou být např.:

  • Místní síť (LAN)
  • Bezdrátová síť (WAN)Internetová encyklopedie WikiVoIP vzniká za finanční podpory společnosti FAYN Telecommunications s.r.o.