NAT

Z WikiVoIP
Přejít na: navigace, hledání

NAT (Network Address Translation) je technologie nejčastěji užívaná firewally a routery, aby umožňovala několika různým zařízením v lokální internetové síti s „privátní“ IP adresou sdílet jednu veřejnou IP adresu.

Privátní IP adresa je adresa, která může být adresována výhradně z lokální internetové sítě, nikoli z Internetu vně lokální sítě.

Aby nevznikal zmatek při komunikaci privátní IP adresy s ostatními zařízeními na Internetu, je třeba překlad mezi privátními a veřejnými IP adresami v bodě, kde se lokální internetová síť připojuje k Internetu. Takový překlad je často nazýván jako NAT (Network Address Translation) a router vykonávající tento druh překladu je často nazýván jako NAT router či NAT firewall/roter. Někdy je NAT nazýván IP maškarádou (IP Masquerading).Internetová encyklopedie WikiVoIP vzniká za finanční podpory společnosti FAYN Telecommunications s.r.o.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje