VPN

Z WikiVoIP
Přejít na: navigace, hledání

VoIP VPN kombinuje technologie Voice Over IP a virtuální privátní síť (Virtual Private Network). Výsledkem je metoda pro bezpečný přenos hlasové komunikace. Protože VoIP přenáší hlas v digitální podobě, je VPN řešení kódování poměrně jednoduché – uplatňuje standardní datové kryptovací mechanismy dostupné ve sbírce protokolů používaných k implementaci VPN.

VoIP router nejprve konvertuje analogový hlasový signál do digitální formy, zapouzdří jeho digitalizovanou podobu do IP paketů, poté zakóduje digitální hlas za použití tzv. IPsec, a nakonec zasílá kódovaný hlasový paket zabezpečenou cestou skrze VPN tunel. Na druhé straně druhý VoIP router dekóduje hlas a zkonvertuje digitální hlas do analogové podoby a následně jej přenese do telefonu.

VoIP VPN linka může také běžet na bázi tzv. „IP in IP“ tunelu nebo za použití OpenVPN založené na SSL. V tom případě nedochází k žádnému kódování, ale objem přenesených dat je podstatně nižší než v porovnání s IP sec tunelem. Výhoda OpenVPN přenosu tkví v možnosti běhu na dymanické IP a může poskytovat až 512 bitové SSL kryptování.Internetová encyklopedie WikiVoIP vzniká za finanční podpory společnosti FAYN Telecommunications s.r.o.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje